Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), с подкрепата на Enterprise Europe Network- Ямбол и Ямболска търговско-промишлена палата, имат удоволствието да Ви поканят на официалното стартиране на процедура за прием на проекти по Национален иновационен фонд. Сесията ще бъде осма подред, като основната цел е подпомагане и насърчаване на научно-развойната и иновационна дейност, осъществявана от предприятията и научните организации. Фондът се администрира от ИАНМСП, която от своя страна организира всички дейности от кандидатстването с проектни предложения, през оценката и сключването на договори, последваща оценка и мониторинг на изпълнението, включително и изплащането на субсидията.

Целта е да се подпомогне реализирането на нови, съвременни иновационни технологии/процеси/продукти/услуги или значително усъвършенстване на съществуващи технологии/процеси/продукти/услуги, като резултатът е да се увеличи обемът на производството, подобри качеството на произвежданите стоки/услуги, да се намалят използваните ресурси и да се увеличат инвестициите в ефективни предприятия.

Ще бъде представена и дейността на Enterprise Europe Network / Европейска мрежа за предприятия/- предстоящи събития, изложения, брокерски дни, възможности за финансиране директно от ЕК, стратегии за интернационализация на бизнеса.

Събитието ще се състои на 20 септември 2016 г. / вторник / от 11 ч. в конферентната зала на Бизнес Инкубатор Бургас / ул. „Княз Александър Батенберг“ 28, 8000 Бургас/

ПРОГРАМА

11:00 ч. Откриване

Тодор Илиев – регионален представител на ИАНМСП; Представяне на условията за кандидатстване по НИФ

Ивайло Божинов – главен експерт в отдел Финансови инструменти за развитие на МСП към Главна дирекция за развитие на малки и средни предприятия

Даниела Илчева- старши експерт Европейски програми и проекти към EEN-Ямбол

12:00 ч. Дискусия и закриване

За допълнителна информация и съдействие:

Enterprise Europe Network-Yambol

Ямболска търговско- промишлена палата

Тел: 046 66 2939

Е-mail: yccibg@gmail.com

Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града