НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЕМЕЙНИЯТ БИЗНЕС Е ЩАФЕТА – ДА СПЕЧЕЛИМ СЪСТЕЗАНИЕТО В БИЗНЕСА“

На 17 Октомви 2017, Ямболска търговско-промишлена палата, в сътрудничество с Бизнес информационен център-Сандански и Югозападен Университет  „Неофит Рилски“- Благоевград, организираха конференция „Семейният бизнес и щафета – Да спечелим състезанието в бизнеса“ по проект „Success…ion: Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение“. В събитието взеха участие представители на семейни фирми, консултанти и организиации, работещи в негова подкрепа.

Събитието представи пред заинтересованата общественост, основната цел на проекта, новосъздадените обучителни материали по проекта, разпространи актуална информация за семейния бизнес в България и на Европейско ниво, разгледа предизвикателствата, пред които е изправен той в процеса на унаследяване и как успешно новото поколение да застане на управленския пост и надгради наследеното.

Конференцията бе открита от председателя и ръководител на проекта- г-н Стойчо Стойчев, който подчерта значението на семейния бизнес както за националната, така и за Европейската икономика. Той обърна внимание на актуалността на темата на проекта и как създадените учебни материали биха помогнали на редица семейни фирми.

В конференцията се вклучи и зам. областния г-н Дичев, както и лектори от Югозападния университет „Неофит Рилски“- Благоевград, Бизнес информационен център Сандански и екипа на ЯТПП.

Учебните материали по проекта са резултат от съвместно изследване и разработка на партньорите в проекта, внасяйки аспекти на семейния бизнес от България, Гърция, Испания, Германия и Кипър. Координатор и водещ партньор e Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП). Всички те са свободно достъпни, на страницата на проекта.

За повече информация, моля посетете уебсайта на проекта www.succession-project.eu и Facebook страница!

За повече информация относно проект Success…ion се свържете с г-жа Даниела Илчева на e-mail:  yccibg@gmail.com или изпратете съобщение на e-mail: contact@succession-project.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.