Информационната мрежа ЕВРОДЕСК към Ямболска търговско-промишлена палата проведе поредицаа от събития и срещи, с които отбеляза – Денят на Европа- 9 Май.

Първата среща на екипа бе с децата в предучилищна възраст от детска градина „ Щастливо Детство“, град Ямбол. Малките Европейци получиха нови знания относно голямото Европейско семейство и честването на Деня на Европа, както и основополагащите факти за Европейския Съюз- неговите ценности, символи, приоритети и мястото на България в ЕС.  След това, децата заедно с екипа на Евродеск към ЯТПП, апликираха и нарисуваха Европейското и Българското Знаме.Срещата с най-малките завърши с химна на Европа и изложба на знамената.  Децата получиха и подаръци по случай „ Деня на Европа“ –  детски книжки, материали за работа и игри, подготвени от къта с Обучителни материали на сайта на ЕС.

През целия ден на 9ти Май- екипът на ЯТПП проведе информационен ден на открито за гражданите и гостите на град Ямбол. Събитието се проведе в центъра на града- пред офиса на ЯТПП. Целта на екипа на мрежата ЕВРОДЕСК бе  да  запознае широката гражданска общественост със състоянието на Европейския съюз към момента и с перспективите за неговото развитие. В неформални разговори, гражданите на Ямбол задаваха своите въпроси и споделяха своите мнения, по всички теми свързани с функционирането на ЕС и реализирането на неговите политики. Много от хората се интересуваха от намиране на работа в страните членки , продължаване на образованието по програмата ЕРАЗЪМ +, както и от правата , които имат като европейски граждани. По време на срещите с гражданите, бе промотирана информация за „Европейската година на младежта 2022“ –повече информация за нея и събитията от нейния календар.Щандът на открито предостави  на гражданите  информационни материали във връзка с функционирането и работата на институциите на  Европейския съюз, правата на европейските граждани, опазването на околната среда, миграционната политика и други актуални теми.

Екипът на Евродеск се срещна и с учениците от две училища в Ямбол- Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол- „Кольо Фичето“ и Гимназия с преподаване на чужди езици – град Ямбол- „Васил Карагьозов“. В рамките на един час, екипът направи кратка презентация за основите на Европейския Съюз- ценности, приоритети, символи, институции. Поговорихме си за възможностите, които ЕС предоставя на младите хора за обучение, стаж, обмяна на опит или доброволчество чрез Европейската програма Еразъм + и Европейския Корпус за Солидарност. Бе предоставена информация за това какво прави ЕС за младите хора и как могат те активно да се включат в събитията от „Европейска Година на младежта 2022“. Лекционната част завърши с викторина- въпроси към учениците, за да ги провокира и провери  ново-получените знания. Срещата завърши с креативна задача- младите хора записаха на табло своите желания за това какъв трябва да бъде Европейския Съюз – “Надежди за Бъдещето на ЕС“.  Най-често срещаната дума беше „ свобода“.

Седмицата на Европа в Ямбол, завърши с кръгла маса с учители и журналисти от град Ямбол „ Да комуникираме Европа“. Европейския съюз трябва да се учи в училище, но не за да се добавя още фактология, а за да получат учениците гражданско образование и възпитание, от ранна детска възраст- да разберат и приемат европейските ценности, за да започнат да говорят и мислят за себе си като европейци. В този смисъл, знанието за ЕС трябва да е неразделна част от гражданското образование на учениците. Именно затова, по време на кръглата маса се презентираха основни теми свързанис ЕС, Европейската година на младежта, Еразъм+, ЕКС, както и налични интерактивни ресурси и занимания, които могат да използват, в своите часове и в  обучителния процес.

На срещата бяха поканени и представители на местния печат и журналисти. Срещата имаше за цел да насърчи включването на все повече новини от Европейско ниво в регионалната преса, както и отразяването на важни европейски кампании. Екипът на Евродеск представи полезна информация за журналистите къде да търсят информация, как да проверяват достоверни източници, насърчавайки ги да отразяват постоянно новините и събитията около Европейската година на младежта, както и да включват и репортажи и публикации за проекти и