РАБОТНИ СРЕЩИ ЗА ТЕСТВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЕМЕЙНИ ФИРМИ ПО ПРОЕКТА SUCCESS…ION

Създадената електронно-обучителна платформа за успешни семейни бизнес трансфери, по проекта Success…Ion, бе тествана пилотно от представители на семейни бизнеси. Приблизително 40 онлайн потребители имаха възможността да преминат през платформата, започвайки от края на юни 2017 г. Те представиха мнения и предложенията си, с помощта на въпросник, като резултатите от него бяха използвани от партньорите по проекта за оптимизиране на интерактивното обучение за успешно унаследяване на семейния бизнес.

В допълнение, в България, Гърция и Испания бяха проведени три отделни работни срещи, за да допълнят процеса на тестване и да представят електронната платформа по проекта, лице в лице, на представители на семейни бизнеси и бизнес консултанти. Общо 38 участници споделиха мнението си, след като опознаха платформата и преминаха през обучителните модули.

В България работната среща бе организирана от координатор на проекта, Ямболска търговско-промишлена палата, на 29 септември 2017 и на нея присъстваха 17 участници, включвайки членове и собственици на семейни фирми от първо и второ поколение, бизнес консултанти и представители на неправителствени организации. След това испанският семинар бе проведен на 19 октомври 2017 г., организиран от партньора по проекта в Гранада – FGUGREM, където присъстваха десет представители на семейни бизнеси и бизнес консултанти. И накрая, на 24 октомври 2017 г., се състоя гръцкият семинар, който се проведе в Атина от партньора по проект- Knowl . Общо 11 участника – членовете на семейни бизнеси, бизнес консултантите и един представител на Министерството на развитието – споделиха мнението си за електронната платформа, създадена по проекта и темата за унаследяването като цяло.

Всички семинари дадоха някои много интересни резултати, като потвърдиха необходимостта от надлежно и добре подготвено планиране на унаследяването в семейния бизнес. По-специално, членовете на семейния бизнес признават усложненията, които могат да възникнат в семейството, ако процеса на унаследяване не е открит и своевременно планиран и обсъден. Създадените обучителни инструменти са привлекли интереса на участниците в работните срещи, не само по отношение на стратегическите алтернативи и възможности, които предлагат, но и по отношение на достатъчно интересно поднесената информация за нетехническите въпроси (психологически, силови отношения в семейството), което отговаря на основните цели на платформата. За много от участниците, на които им бе дадена възможност да минат през платформата, беше някакъв вид събуждане – осъзнавайки значението на ранното планиране! Други заявиха, че са щастливи да знаят, че е налице безплатно обучение за тази гореща тема, като в същото време изразяват своето недоволство от цялостната липса на интегрирано обучение от този род.

Проектът Success..ion може да приключва скоро, но нашата платформа за обучение ще остане със свободен достъп тук: http://training.succession-project.eu.

За проект Success…ion

Проект Success…ion стартира в края на 2015г. и ще приключи през септември 2017г. Проектът се координира от Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП) в България. В проекта са включени още 8 организации от България, Германия, Гърция, Кипър и Испания. По време на проекта ще бъдат разработени обучителни материали както за собственици/членове на семеен бизнес, така и за бизнес консултанти с цел осигуряването на успешна подготовка за планиране и изпълнение на трансфер и унаследяване на семеен бизнес.

Посетете нашия уебсайт www.succession-project.eu и Facebook страница!

За повече информация относно проект Success…ion се свържете с г-жа Даниела Илчева на e-mail: yccibg@gmail.com или изпратете съобщение на e-mail: contact@succession-project.eu