ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „SUCCESS…ION- ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА УСПЕШНО УНАСЛЕДЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА СЕМЕЕН БИЗНЕС ЧРЕЗ КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

Ямболска търговско-промишлена палата, като водещ партньор в проект “Success..ion”, проведе работна среща с представители на семейни бизнеси и консултанти на 29.09.2017 г. в гр. Ямбол. В началото на срещата, Стойчо Стойчев – Ръководител на проекта и Председател на ЯТПП, заяви: „Чрез тази среща очакваме да съберем впечатления, препоръки и информация за работата с платформата“ Целта на срещата бе, да се представи и получи обратна връзка относно новосъздадената безплатна онлайн платформа за обучение, която подпомага и ръководи собствениците и членовете на семейни фирми, да планират и осъществят успешен трансфер на своя бизнес. По време на срещата се получи дискусия между представителите на семейни бизнеси, като коментираха, че са намерили много полезна практическа информация, свързана с унаследяването на бизнеса и изказаха задоволство от възможността за тестване на платформата.

Учебния материал е резултат от съвместно изследване и разработка на партньорите в проекта, внасяйки аспекти на семейния бизнес от България, Германия, Гърция, Испания и Кипър.

Обучителната платформа бе създадена в началото на август 2017 г. и бе разпространена за тестване сред представители на семейни бизнеси на 5 езика в 5-те държави, работещи по проекта.

Проект Success…ion стартира в края на 2015г. и ще приключи през октомври 2017г. Проектът се координира от Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП) в България. В проекта са включени още 8 организации от България, Германия, Гърция, Кипър и Испания. По време на проекта са разработени обучителни материали както за собственици/членове на семеен бизнес, така и за бизнес консултанти с цел осигуряването на успешна подготовка за планиране и изпълнение на трансфер и унаследяване на семеен бизнес.

За достъп до обучителните материали и платформата, посетете нашия уебсайт www.succession-project.eu и Facebook страницата на проекта.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.