В периода 31.10-01.11.2020, в град Сулоглу  (Турция), се проведе първото международно събитие по проекта, чиято основна цел бе създаването на мрежа, с представители от България и Турция, които да работят доброволно, в подкрепа развитието и насърчаването на устойчивото използване на историческо и културно наследство и ресурси в областта на религиите в трансграничния регион Ямбол-Сулоглу.

Водещият партньор по проекта TRIP/ПЪТУВАНЕ, Областна Управа – Сулоглу, Турция, бе домакин и организатор на събитието, а българската организация, партньор по проекта- Ямболска търговско-промишлена палата, се включи в проектната дейност с делегация от 30 български представители, работещи в сферата на опазването на културното и историческо  наследство в областта на религиите, от региона на Ямбол (България), представители на публични институции, културни и духовни организации, представители на трансграничния регион, заинтересовани и работещи по темата на проекта.

Първият ден от двудневната визита премина в семинарна част и обмяна на добри практики „Религиите в трансграничния регион от Адам и Ева до наши дни“ – представяйки историческото и културното наследство и ресурси, в областта на религиите в трансграничния регион Сулоглу-Одрин,Турция и възможностите за тяхното развитие в областта на туризма. В семинарната част участие взеха и над 30 представители от Турция, проявяващи интерес към религиозното културно наследсто и неговото атрактивно представяне, пред чуждестранни посетители на региона.

Денят завърши с официално подписване на рамково споразумение за сътрудничество между представители от България и Турция – представители на местни власти, духовници, фотографи, журналисти, които потвърдиха желанието си да работят съвместно и да обменят опит, за да промотират културното наследство в областта на религиите от съответната страна пред чуждестранните туристи и да провокират интереса им.

Вторият ден от международната дейност продължи с органзирана визита на представителите от Българската делегация  до няколко обекта, примери за безценното богатство на религиите в региона на Сулоглу-Одрин – две джамии, Българска църква и синагога. Комбинацията на организираните посещения доказва многообразието на религиозното-културно наследство от трасграничния регион.

Първото събитие по проекта, провокира интереса на голяма група хора и широката общественост, относно значението на културното-религиозно наследсто и неговото място в туризма. Проектът предвижда и още международодни събития, които отново ще предоставят възможност за дискусии и предложения в тази област.  Повече информация относно датите и начина за тяхното провеждане, ще откриете на уеб-сайта на проекта- https://trip.yccibg.com/.