В периода 05-07.03.2021, в град Ямбол  (България), се проведе първото международно събитие по проект „ TRIP/ПЪТУВАНЕ“, чиято основна цел бе насърчаване на устойчивото използване на историческо и културно наследство и ресурси в областта на религиите в трансграничния регион Ямбол, България- Сулоглу, Турция.

Ямболска търговско-промишлена палата, като партньор по проекта от България, бе домакин и организатор на проведеното събитието, а организацията от Сулоглу, Турция, водещ партньор по проекта – Областна Администрация Сулоглу, се включи в проектната дейност с делегация от 30 представители от Турция, работещи в сферата на опазването на културното и историческо  наследство, в областта на религиите, от региона на Сулоглу-Одрин (Турция), представители на публични институции, културни и духовни организации, представители от трансграничния регион, заинтересовани и работещи по темата на проекта.

Събитието по проекта бе тридневно, озаглавено „Слушайте, научете и изследвайте религията, религиозните традиции и обичаи, лично, в снимки и чрез видеоклипове“. Първият ден от  визита премина в семинарна част и обмяна на добри практики между представители от Турция и представители от България. Бе представено историческото и културното наследство и ресурси, в областта на религиите в трансграничния регион Ямбол, България и възможностите за тяхното развитие в областта на туризма. В семинарната част участие взеха и 30 представители от Ямбол, България- проявяващи интерес към религиозното културно наследсто и неговото атрактивно представяне, пред чуждестранни посетители на региона.

Вторият  ден от международната дейност започна с представяне на изложба и видеоклипове, подготвени по проекта, представящи най-интересните религиозни обекти, обичаи и традиции от Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция, част от историческото и културно наследство и ресурси, в областта на религиите, в трансграничния регион. Фотографиите и видео материалите са достъпни и на уебсайта на проекта.

Следобедната част на вторият ден, както и третият ден от програмата на събитието, продължи с организирана визита за представителите от Турската делегация до няколко обекта, примери за безценното богатство на религиите от региона на Ямбол, България – три християнски църкви, една джамия и един Български манастир. Комбинацията на организираните посещения доказва многообразието на религиозното-културно наследство от трансграничния регион.

Събитие, провокира интереса на голяма група хора и широката общественост, относно значението на културното-религиозно наследсто и неговото място в туризма. Проектът предвижда и още международодни събития до края на март, които отново ще предоставят възможност за дискусии и предложения в тази област.  Повече информация относно датите и начина за тяхното провеждане, ще откриете на уеб-сайта на проекта- https://trip.yccibg.com/.