В периода 29.02.2020-01.03.2020, се проведе първата координационна среща в Ямбол,България, между екипа на проекта TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, финансиран по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Водещ партньор по проекта е Областна Управа Сулоглу, Турция, а партньор от Ямбол, България е Ямболска търговско-промишлена палата.

Основната цел на проекта е да повиши потенциала на една атрактивна форма на туризъм, свързана с религията, чрез сътрудничество между институциите, туристическите агенции, неправителствените организации и местните власти за представянето на неизвестни или неразвити форми на туризъм. Групата от инициативи  ще съдържа нови възможности за популяризиране на желаните и досега неизвестни дестинации, свързани с историческото наследство в областта на религията, религиозните традиции и обичаи.

По време на двудневната координационна среща бе координирано изпълнението на първите проектни дейности, а именно реализацията на прес-конференциите в Ямбол и Сулоглу, стартирането на информационното изследване, изработването на промоционалните и информационни материали по проекта,както и стартирането на уебстраницата на проекта. Обсъдени бяха и технически детайли и подробности от изпълнението и отчитането на проекта.

Двете прес-конференции ( една в Ямбол и една в Сулоглу), които имат за цел да разпространят информация за стартирането на проекта и реализацията на бъдещите проектни дейности се планират за края на месец Март 2020. Повече информация относно датите и местата на тяхното провеждане, ще откриете на уеб-сайта на проекта- https://trip.yccibg.com/

ПЪРВА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „TRIP” В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ
ПЪРВА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „TRIP” В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ