С решение на Комитета за наблюдение е променена Индикативната годишна работна програма по Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации за 2016 г.

Добавени са две процедури от Индикативната годишна работна програма за 2015 г. – процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и процедура „Енергийна ефективност за МСП“

ИГРП-ОПИК-2016

За допълнителна информация и съдействие:

Enterprise Europe Network Yambol
Ямболска търговско- промишлена палата
Тел: 046 66 2939
Е-mail: yccibg@gmail.com„> yccibg@gmail.com

Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града