Ямболска търговко-промишлена палата, България, в партньорство с  Център за подпомагане на инвестициите, Армения изпълняват проект „WINEBIZZ- насърчаване на търговските взаимоотношения и сътрудничество в лозаро-винарския сектор между български и арменски фирми и бизнес подпомагащи организации” (ENI/2019/411-865 – EU4BCC, ID1002), с подкрепата на проект EU4Business: Connecting Companies (ENI/2019/411-865 – EU4BCC), който се управлява от EUROCHAMBRES и се финансира по инициативата EU4Business на Европейския съюз.

Проектът има за цел да улесни търговията между Европейския съюз и страните от Източното партньорство, в лозаро-винарския сектор, да подобри конкурентоспособността на сектора и да даде възможност за установяване на партньорства между Българския и Арменския бизнес от лозаро-винарската индустрия.

В периода 07.03-11.03.2022 бе организирана втората значима дейност по проекта – бизнес посещение в България на 4 представители от винаро-лозарския сектор, предружавани от представители на партньора по проекта от Армения-Център за подпомагане на инвестициите. Бизнес посещението в България, представи търговската среда и инвестиционните възможности на страната, предоставяйки платформа за обмен на добри практики и информация за маркетинговите стратегии на МСП за намиране на международни пазари и партньори. Посещението включи в програмата си конференция, представяща информация за развитието на икономиката на България, регион