Ямболска търговко-промишлена палата, България, в партньорство с  Център за подпомагане на инвестициите, Армения изпълняват проект „WINEBIZZ- насърчаване на търговските взаимоотношения и сътрудничество в лозаро-винарския сектор между български и арменски фирми и бизнес подпомагащи организации” (ENI/2019/411-865 – EU4BCC, ID1002), с подкрепата на проект EU4Business: Connecting Companies (ENI/2019/411-865 – EU4BCC), който се управлява от EUROCHAMBRES и се финансира по инициативата EU4Business на Европейския съюз.

Проектът има за цел да улесни търговията между Европейския съюз и страните от Източното партньорство, в лозаро-винарския сектор, да подобри конкурентоспособността на сектора и да даде възможност за установяване на партньорства между Българския и Арменския бизнес от лозаро-винарската индустрия.

Проектът е в своята активна фаза от изпълнение и скоро бе организирана първата значима дейност – бизнес посещение в Ереван, Армения, под надслов – „Да проучим Арменския винен сектор“. Проектът осигури провеждането на учебно посещение на българска делегация, състояща се от 4 представители на МСП, занимаващи се с производство и търговия на вино и 4 представители на организации за подпомагане на бизнеса, които активно работят със земеделски фирми, по-точно фирми от лозаро-винарския сектор. Българската делегация бе ръководена от експерти от екипа на проекта от Ямболска търговско-промишлена палата, България, която е и водещ партньор по проекта.

Бизнес посещението в Армения, представи търговската среда и инвестиционните възможности на страната, предоставяйки платформа за обмен на добри практики, по отношение на предоставяните услуги за интернационализация на МСП от организациите за подкрепа на бизнеса, но и обмен на информация за маркетинговите стратегии на МСП за намиране на международни пазари и партньори. Посещението включи в програмата си конференция, представяща информация за развитието на икономиката в Армения и развитието на лозаро-винарския сектор през последните години. Бяха организирани и посещения на място в 3 винопроизводствени/търговски фирми от региона на Ереван, лидери в лозаро-винарската индустрия на Армения, за да представят опита си от работа с партньори от ЕС и техните пазарни стратегии за достигане до повече клиенти. През последния ден на визитата бяха организирани 48 B2B срещи за фирми и бизнес-подкрепящи организации от България и Армения, с цел обмен на информация и сключване на потенциални споразумения.