Проектът Mindthe..Data”, ръководен от Ямболска търговско-промишлена палата, получи наградa за качествено изпълнение,  на годишната валоризационна конференция, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), която се проведе в хотел „Балкан“, София, на 09.12.2022.

В събитието участваха над 120 участници, включително и изпълнителния директор на ЦРЧР Михаил Балабанов, г-жа Надя Младенова – зам.-министър на образованието и зам. -министърът на спорта Петър Бучков.

В края на всяка календарна година Център за развитие на човешките ресурси, в ролята си на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, прави обзор на проектите, осъществени в България по двете Програми. След проведена валоризация на приключили през 2022 година проекти по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, проектът „mindtheDATA – Creating a data protection culture among SMEs“ получи висока оценка и бе отличен със Знак за качество.