Ямболска търговско-промишлена палата е в края на изпълнението на проект Finfluencers-Млади финансово влиятелни хора – положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора ( No 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028689), който се финансира от Европейския Съюз, чрез програмата Еразъм+. Проектът реализира своите дейности в рамките на 2 години, като по него работи партньорство от 6 опитни организации от 5 различни страни – Гърция, Португалия, Кипър, България и Република Северна Македония.

Финансовата грамотност помага на младите хора да разберат как да управляват своите финанси по ефективен начин. Тя им позволява да планират бюджети, да спестяват и инвестират правилно, да избягват задлъжнялост и дългове, и да се осигурят срещу неочаквани финансови затруднения.

На 20.10.2023 в град Ямбол се проведе семинар, насочен към преподаватели, обучители и представители на обучителни центрове, които да се запознаят с създадените по проекта продукти.

По време на семинара, екипа на ЯТПП представи най-важния продукт от работата на проекта, а именно активно функционираща он-лайн обучителна платформа по финансова грамотност, която е налична на български, английски, португалски, гръцки и македонски език. Платформата има за цел да подобри знанията и уменията, особено на младите хора по отношения на работата им с личните финанси и финансовата им грамотност, като основно житейско качество. Платформата може да бъде използвана както индивидуално, така и чрез преподавател, който желае да организира курс или част от него в областта на финансовата грамотност.

В рамките на проекта е създадена и поредица от Подкасти и видео материали, които представят различни теми от областта на финансовата грамотност по интерактивен и атрактивен начин.

Преподавателите бяха запознати и със създадения в рамките на проекта онлайн Инструмент за самооценка на знанията по финансова грамотност, който може да бъде използват за оценка нивото на тези познания на младите хора, които планират да преминат през обучение на тази тема.

В рамките на семинара, се дискутира и темата, че знанието по финансова грамотност е ключов фактор за постигане на икономическа им самостоятелност. Младите хора, които разбират как да управляват своите пари, са по-вероятно да успеят във зрелия живот, да постигнат професионални и финансови цели и да станат независими от финансовата подкрепа на родителите си.

Семинарът с обучителите завърши с потвърждение на идеята,че ако по-голям брой млади хора са финансово грамотни, те ще имат по-големи възможности за образователна и професионална реализация, като тя може да им помогне да избират по-добри учебни програми и професии, които отговарят на техните финансови цели.