Ямболска търговско-промишлена палата е в края на изпълнението на проект Finfluencers-Млади финансово влиятелни хора – положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора ( No 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028689), който се финансира от Европейския Съюз, чрез програмата Еразъм+. Проектът реализира своите дейности в рамките на 2 години, като по него работи партньорство от 6 опитни организации от 5 различни страни – Гърция, Португалия, Кипър, България и Република Северна Македония.

Финансовата грамотност помага на младите хора да разберат как да управляват своите финанси по ефективен начин. Тя им позволява да планират бюджети, да спестяват и инвестират правилно, да избягват задлъжнялост и дългове, и да се осигурят срещу неочаквани финансови затруднения.

На 31.10.2023 в град Ямбол се проведе семинар, насочен към младежи, които да се запознаят със създадените по проекта продукти, както и да бъдат заинтригувани от темата за финансовата грамотност и управлението на личните финанси.

По време на семинара, екипа на ЯТПП представи най-важния продукт от работата на проекта, а именно активно функционираща он-лайн обучителна платформа по финансова грамотност, която е налична на български, английски, португалски, гръцки и македонски език. Платформата има за цел да подобри знанията и уменията, особено на младите хора по отношения на работата им с личните финанси и финансовата им грамотност, като основно житейско качество.

В рамките на проекта е създадена и поредица от Подкасти и видео материали, които представят различни теми от областта на финансовата грамотност по интерактивен и атрактивен начин.

Младежите бяха запознати и със създадения в рамките на проекта онлайн Инструмент за самооценка на знанията по финансова грамотност, който може да бъде използват за оценка нивото на тези познания на младите хора, които планират да преминат през обучение на тази тема.

В рамките на семинара, се дискутира и темата, че знанието по финансова грамотност е ключов фактор за постигане на икономическа им самостоятелност. Младите хора, които разбират как да управляват своите пари, е по-вероятно да успеят във зрелия живот, да постигнат професионални и финансови цели и да станат независими от финансовата подкрепа на родителите си. В рамките на семинара бяха представени съвети към младите хора за постигане на финансова грамотност и умения, както и примери за грешки в областта на финансите, които са имали пагубни последствия върху живота на младите.

Семинарът с младите хора завърши с потвърждение на идеята,че умението за управление на личните финанси им позволява да планират бъдещите си  цели,като например покупка на жилище, създаване на семейство, образование и др. и така те мог