Име  на проекта: WINEBIZZ – насърчаване на търговските взаимоотношения и сътрудничество в лозаро-винарския сектор между български и арменски фирми и бизнес подпомагащи организации

Проектът се реализира с подкрепата на проект EU4Business: Connecting Companies (ENI/2019/411-865 – EU4BCC), който се управлява от EUROCHAMBRES и се финансира по инициативата EU4Business на Европейския съюз.

Водещ Партньор: Ямболска търговско-промишлена палата, България

Партньор: Център за подпомагане на инвестициите, Ереван, Армения

Продължителност: 4 месеца (януари 2022- април 2022)

Проектът има за цел да увеличи капацитета на производителите на вино и представителите на свързаните с виното индустрии и техните бизнес подкрепящи организации, за установяване на трансгранични търговски връзки и модернизиране на сектора на винената индустрия в Армения и България, чрез предоставяне на възможности за обучение, обмен на знания и опит, развитие и използване на иновативни цифрови инструменти.

Целеви групи: производители, износители и търговци на вино (фирми) и организации за подпомагане на бизнеса /секторни организации

FB страница: https://www.facebook.com/Winebizz-EU-funded-Project-100438355857909

Guidance Book „Selling Wine in the EU“