Име  на проекта:  TEAMWORK2- срещу сексуалния тормоз на работното място

Програма: Граждани, равенство,права и ценности на Европейския Съюз(Citizens, equality, rights)

Водещ Партньор: Институтът за индустриално и бизнес образование и обучение- Гърция

(The Institute of Industrial and Business Education & Training)

Партньори:

 • Ямболска търговско-промишлена палата- България
 • KMOP- Гърция
 • Oxfam – Италия
 • Cardet- Кипър
 • Surt- Испания
 • Diesis- Белгия
 • Синдикат образование към КТ Подкрепа- България
 • Джендър алтернативи- България

Продължителност: 24 месеца (март 2023- март 2025)

Цел на проекта: Проектът има за цел да постави силен акцент върху борбата със сексуалното насилие над жените на работното място. Партнорите по проекта са от Италия,Испания,Гърция,Хърватия,Кипър и България. Всички те са представители или на синдикати или на работодателски организации в своите страни. Именно чрез тези си позиции, проекта ще може да достигне чрез обучения и семинари до работодатели и работници, които да придобият умения да разпознават, идентифицират и докладват за сексуално насилие на работното място.

Проектът има следните специфични цели:

 • Подобряване на превенцията и справянето със сексуалния тормоз на работното място чрез изграждане на капацитет сред заинтересовани страни, които ще помогнат на фирмите/организациите да предприемат ефективни вътрешни политики в тази насока.
 • Подобряване защитата на жертвите/оцелелите от сексуален тормоз на работното място, осигурявайки им информация и възможност да докладват за проблема чрез създаването на нови широко-достъпни услуги.
 • Укрепване на междуведомственото сътрудничество и развитие на местни/регионални/национални мрежи, които допринасят за превенцията и намаляването на проблема.

Website на проекта: https://teamwork2project.eu/