Име  на проекта: Success..ion- training for family business transfers/ Success..ion – обучение за трансфер на семейния бизнес

Програма: Еразмус+

Ключова Дейност 205: Стратегически партньорства за подкрепа на иновации и обмен на добри практики в областта на младежта

Партньори: Гърция, Германия, Кипър, България, Испания

Продължителност: 24 месеца (септември 2015- септември 2017)

Website: https://succession-project.eu/index_bg.html

Основната цел на проекта е чрез разработването на интегриранo обучение за приемственост на семеен бизнес за собственици на семейни фирми и членове на семейството, както и за бизнес консултанти, проектът да:

  • Подкрепи членовете на семейния бизнес и собствениците чрез практически и лесни за следване обучителни инструменти, за да разберат и съпоставят проблемите на приемствеността от гледна точка на семейството и бизнеса
  • Повиши знанията и уменията на бизнес консултантите чрез предоставянето на набор от методически указания, инструменти и практически средства за ефективно консултиране на собственици на семеен бизнес и членове на семействата им как да се справят с проблемите на приемствеността
  • Осигуряване на интегриран онлайн инструмент с помощни материали за професионални обучители, консултанти, организации, обучаващи предприемачи, както и бизнес училища и обучителни структури с цел допълване или създаване на проекти за обучение в сферата на приемствеността на семейни бизнеси
  • Предлагане на нови знания и идеи по въпроса за приемствеността на семейните бизнеси, чрез научни изследвания в страните участнички, както и идентифициране на обучителните нужди
  • Разпространяване на резултатите от проекта, както и проучване на аспектите на устойчивостта за бъдещо използване на разработените резултати в страните по проекта и извън тях, по-специално във връзка с разработването на по-нататъшни възможности за обучение