Име  на проекта: RSVP-Read Summarise Verify and Publish / Прочети, Направи резюме, Потвърди и Публикувай

Програма: Еразмус+

Ключова Дейност 205: Стратегически партньорства за подкрепа на иновации и обмен на добри практики в областта на младежта

Website: http://2025skills.uppscience.eu/

Водещ Партньор: Vismednet, Малта

Партньори: Испания, Полша,Малта, Ирландия,Турция, България

Продължителност: 18 месеца (март 2019- август 2020)

Основната цел на проекта е да насърчи младите хора да извършват научни изследвания, като ангажира поне 40 младежки лидери да произведат 40 мини научни статии за 10-те топ умения, които работодателите ще търсят, когато наемат нови служители през 2025 г. Според доклада от Световния икономически форум „Бъдещето на работните места“ (януари 2016 г.) тези умения са следните:

  1. Комплексно решаване на проблеми
  2. Критично Мислене
  3. Творчество
  4. Управление на хората
  5. Координация с другите
  6. Емоционална интелигентност

7.Решения и вземане на решения

  1. Ориентация на услугата
  2. Преговори
  3. Когнитивна гъвкавост

Посочените  умения ще стават все по-важни за успешна реализация на пазара на труда в бъдеще. Така например креативността ще става все по-ценно умение предвид конкуренцията на хората с роботите на пазара на труда и факта, че това е едно от уменията, които машините не притежават. А докато способността за преговори и гъвкавостта са високо ценени умения днес, то през 2025 ще имат все по-малко значение.

Проектът има за цел да допринесе и за организационни промени в младежкия сектор – въвеждането на научни изследвания като култура в младежката работа и нови форми на взаимодействие между организациите, работещи с млади хора и заинтересовани страни. Проектът предвижда сформирането на група от „Посланици на промяната“ (по един от всяка партнираща организация). Ролята на Посланиците на промяната в проекта е да дадат пример и да подкрепят други заинтересовани младежи, които искат да станат част от промяната.