Име  на проекта:  PackLess – подкрепа на малките и средни предприятия за трансформация към въвеждане на устойчиви опаковки

Програма: Еразъм+

Ключова Дейност: 220-VET: Стратегическите партньорства в областта на професионалното образование и обучение

Водещ Партньор: Университет за приложни науки FACHHOCHSCHULE DES MITTELSTANDES (FHM) GMBH, Германия

Партньори:

  • Ямболска търговско-промишлена палата, България
  • PAIZ Konsulting Sp. z o.o., Полша
  • OSTERREICHISCHES OKOLOGIE-INSTITUT, Австрия
  • EKOPOTENCJAŁ-PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI“, Полша

Продължителност: 30 месеца (01 ноември 2022- 30 април 2024)

Проектът PackLess подкрепя въвеждането на Zero Waste опаковки, където нулеви отпадъци се разбира като прилагане на правилото 5R: Откажете, Намалете, Използвайте повторно, Рециклирайте, Компостирайте.

Проектът има за цел:

– насърчаване на ръководните екипи на МСП да започнат прилагането на устойчиви политики за трансформация на опаковачните процеси в своите организации (чрез участие в проектни дейности и използване на новосъздадените по проекта инструменти).

– развиване на компетенциите на лидерите на МСП, необходими за успешен преход към модели на устойчивост,

– предоставяне на атрактивен и ефективен онлайн инструмент за развитие на знания и умения в областта на устойчивите опаковки.

– насърчаване на развитието на персонала на МСП като агенти за промяна към устойчиви бизнес модели.

– предоставяне на доставчиците на ПОО с готови учебни програми, насочени към МСП, за развитието на умения в областта на устойчивите опаковки.

Website на проекта: https://packless.eu/

Facebook страница на проекта: https://www.facebook.com/Packlessproject

Linkedin на проекта: Packless Project