Име  на проекта: MindtheDATA- Creating a data protection culture among SMEs GDPR training for business consultants/ mindtheData – Създаване на култура за защита на данните сред МСП

Програма: Еразмус+

Ключова Дейност 202: Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Website: http://mindthedata-project.eu/

Водещ Партньор: Ямболска търговско-промишлена палата, България

Продължителност: 24 месеца (ноември 2019- ноември 2021)

„MindtheData – Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ е европейски проект, финансиран по програма Еразъм+, на Европейската комисия, изпълняван и координиран от Ямболска търговско-промишлена палата. Проектът се реализира в консорциум от седем партньора от България, Гърция, Кипър, Испания и Полша. Той има за цел да подкрепи процедурите за съответствие на европейските малки и средни предприятия (МСП) по отношение на Регламента на ЕС за обща защита на личните данни (GDPR).

Чрез предоставяне на набор от инструменти, достъпни и поддържани от професионалисти с опит по отношение на процедурите за защита на личните данните,  проектът иска да помогне на европейските МСП, да интегрират изцяло в своята организационна култура, принципите на защита на личните данните, главно като полезен инструмент, а не като строго зададен елемент за съответствие.

Гледайки отвъд понятието „спазване или наказание“, GDPR може да се използва от МСП по различни начини. Например, за осигуряване на иновативни начини за използване на данни, разработване на вътрешнофирмени политики, които водят до прозрачност и доверие на клиентите, позволявайки на бизнеса да спечели верни потребители и преди всичко – да доведе до създаване на културна промяна относно това „как да се прави бизнес“.