Име  на проекта: FinFluencers- Млади Финансови Инфлуенсъри – положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора

Програма: Еразмус+

Ключова Дейност 220-YOU: Партньорства за сътрудничество-Младеж

Website: www.finfluencers.org

FB страница: https://www.facebook.com/FinFluencersProject

Водещ Партньор: Ямболска търговско-промишлена палата, България

Партньори:   Сдружение Бизнес информационен и консултантски център Сандански, България

MILITOS Consulting SA, Гърция

OTB Europe, Португалия

Promo Idea – Струмица, Република Северна Македония

R&DO LIMITED, Кипър

Продължителност: 24 месеца (01 ноември 2021- 31 октомври 2023)

Проектът има за цел да разработи и предложи на младите хора на възраст между 19-29 години онлайн обучение, което да ги подкрепи при вземането на информирани и уверени финансови решения като участници в икономическия живот, производители, потребители, професионалисти, предприемачи, служители, като се има предвид, че има пряка положителна връзка между финансовата грамотност и благосъстоянието на хората.

Финансовата грамотност е основно житейско умение за участие в съвременното общество. Младите хора израстват във все по-сложен свят, където в крайна сметка ще трябва да поемат отговорността за своето финансово бъдеще. Подходящите знания и умения за справяне с неикономически кризи, които първо косвено, но скоро след това, пряко засягат икономическото благосъстояние, могат да бъдат овладяни чрез базово ниво на финансова грамотност, при което високото ниво на разбиране за това как функционират финансите на лично ниво, би било полезно.

Проекта FinFluencers ще разработи/осигури:

  • Oнлайн обучение по финансова грамотност за млади хора на пет езика,
  • Интегрирани тестови/пилотни сесии за младежи в България, Гърция, Португалия и Република Северна Македония
  • Учебно сътрудничество и обмен,
  • Създаване на основа за по-нататъшното развитие на мрежа и общност на FinFluencers за непрекъснато включване на младите хора
  • „Ръководство за млади финансови инфлуенсъри“

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.