Име  на проекта: ЕВРО ФЕРМЕР – просперитет чрез съвременно и модерно европейско селско стопанство в трансграничния регион

Програма: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI No: 2007CB16IPO008)

Website: http://yambiz.com/eufarmer/

Водещ Партньор: Търговска борса Бабаески, Турция

Партньор от България: Ямболска търговско-промишлена палата

Продължителност: 12 месеца (2011–2012)

Основната цел на проекта: създаване на условия за по-добър живот и благосъстояние на хората чрез изграждане на адекватен капацитет сред фермери и земеделски производители, сдружения на бизнеса и местни власти за използване на новите технологии като ефективни инструменти за модерно и интензивно развитие на селското стопанство, върху основата на задълбочено проучване и анализ на сегашното състояние на природните и човешките ресурси, информационен и практически обмен на знания и опит сред селскостопанските производители в трансграничния регион Къркларели-Бабаески-Ямбол.

Специфичните цели са насочени към:

  • изследване, анализиране и оценка на състоянието, природните и човешки ресурси на трансграничния агробизнес;
  • осъществяване обмен на опит между селскостопанските производители, институциите и агро-организациите от трансграничния регион, за да бъдат използвани модерните и съвременни агропроизводства, новите технологии и услуги в селското стопанство;
  • осъществяване на трансфер на знания и добри практики между двете страни, за да бъде изграден адекватен трансграничен капацитет за използване на възможностите на хората, природните ресурси и технологиите в агросектора;
  • създаване на ефективни инструменти за обмен на агроинформация в трансграничния регион;
  • създаване на добавена стойност в сектора и региона чрез трансграничното сътрудничество и развитието на човешките ресурси.