Име  на проекта: ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата (Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04)

Програма: ПРОГРАМА ФАР“ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ“

Website: http://yambiz.com/eden/

Водещ Партньор: Ямболска търговско-промишлена палата

Партньор от Турция: Търговска борса – Къркларели

Партньор от България: Община Болярово

Продължителност: 12 месеца (2007 – 2008 )

Основната цел: да бъде разработен и приложен транс-граничен модел за икономическо въздействие по съхранение и опазване на околната среда и природните ресурси, чрез развитие на екологичен агробизнес в района на Странджа – Йълдъз.

Основният и най-важен елемент – както и основна част от инвестициите, е на територията на Община Болярово да бъде изградена стартова пилотна материална база за развитие на екологично, природосъобразно биологично агропроизводство и ловен туризъм в района на Странджа – Йълдъз, включваща разсадник за плодови, технически и овощни култури, подходящи за екологично и биологично агропроизводство, пилотно пасище за едър и дребен рогат добитък за производство на екологично чисти и биопродукти и волиери за до отглеждане на птици и доставка на фазани, яребици и кеклици за разселване за целите на ловния туризъм.

За ефективното използване на тази база ще бъдат организирани и проведени група от дейности за повишаване на информираността и за обучение – международна конференция, двустранни бизнес срещи, бизнес посещение в Турция и обучение на фермери и експерти по органичен и екологичен агробизнес.

В подкрепа на селскостопанските производители се разработват инструменти за консултиране и информиране като информационна брошура, бюро за информиране и консултиране и интернет платформа.