Име  на проекта: ТРАНСГРАНИЧНИЯТ СВЯТ НА ЖЕНИТЕ

Програма: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI No: 2007CB16IPO008)

Website: http://yambiz.com/euwoman/

Водещ Партньор: Евроклуб Жена,България

Партньор от България: Ямболска търговско-промишлена палата,България

Партньор от Турция: Одринска търговска палата,Турция

Продължителност: 12 месеца (2011– 2012)

Основната цел на проекта: да се преодолеят специфичните проблеми на жените в трансграничния регион Ямбол-Одрин в сферата на бита, културата, традициите, възпитанието на децата и семейството, бизнеса, условията на живот, равнопоставеността на половете наложени в резултат на относителната изолация в рамките на националните традиции и социален живот в двете страни, чрез широко взаимно опознаване и активен информационен обмен

Специфичните цели са насочени към:

  • да се анализират ролята и мястото на жените от регионите на Ямбол и Одрин в семейството, обществото и на работа;
  • да се създаде устойчив механизъм за обмен на опит и полезни практики в областта на културата, науката, занаятите и предприемачеството между жените от двете страни на границата;
  • да се подобри достъпа до информация, свързана с традициите, културата и ежедневието на жените от трансграничните региони на България и Турцияв аспекта на популяризиране на общоевропейските ценности;
  • да се развият специфични умения у жените от трансграничния регион да изграждат партньорства в условията на глобализация на света и европейското разширяване;