Име  на проекта: ТРАНСГРАНИЧЕН ЕВРО ПАЗАР – ШАНС ЗА ИНДУСТРИАЛЦИ И ТЪРГОВЦИ

Програма: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI No: 2007CB16IPO008)

Website: http://yambiz.com/eumarket/

Водещ Партньор: Асоциация на бизнесмените – Люлебургаз, Турция

Партньор от България: Ямболска търговско-промишлена палата

Продължителност: 12 месеца (2011– 2012)

Основната цел на проекта: създаване на условия за по-добър живот и благосъстояние на хората, чрез изграждане на адекватен капацитет и мрежа на производители и търговци, сдружения на бизнеса и местни власти за използване на новите пазарни и индустриални възможности на разширяващия се Европейски съюз, на основата на задълбочено изследване и анализ на сегашното състояние на индустриалното производство, пазара и човешките ресурси, на практически обмен на знания и опит сред производители и търговци на трансграничния регион на Люлебургаз – Къркларели и Ямбол.

Специфичните цели са насочени към:

  • Да се изследват, анализират и оценят индустриалните производства, пазарите и заетия човешки ресурс на трансграничния бизнес в условията на евроинтеграция;
  • -Да се осъществи трансфер на знания, опит и добри практики между индустриалци производители, търговци, институции и сдружения на бизнеса от трансграничния район за новите възможности на пазара, и изискванията на европейските стандарти към стоки, технологии и услуги;
  • -Да се създадат нови ефективни инструменти за обмен на бизнес информация в трансграничните райони;
  • -Чрез трансгранично сътрудничество и развитие на човешките ресурси да се създаде добавена стойност в индустриалното производство и региона.