Име  на проекта: „ЧЕРНО МОРЕ – СОЛИДАРНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ”

Програма: СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМАА ЗА ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ“

Website: http://yambiz.com/blacksea/

Водещ Партньор: Ямболска търговско-промишлена палата, България

Партньор от Гърция: Търговска палата кавала

Партньор от Грузия: Общински съвет Сакребуло, Община Чокхатаури

Продължителност: 15 месеца (2012 – 2013)

Основната цел на проекта: насърчаване на икономическо и социално развитие в граничните и селски райони на страните участващи в проекта, въз основа на наличните местни ресурси, чрез европеизация на бизнеса в селските райони, традиционно производство и насърчаване на малките и средни предприятия и предприемачи, за достъп до нови търговски отношения и пазари

Специфични цели:

  • проучване и формулиране на икономическата ситуация и нуждите на пазара в транс-граничните региони;
  • създаване на благоприятна бизнес среда и достъп до нови пазари в региона, чрез изследване и прилагане на европейските стандарти, норми и правила за производство и търговия;
  • взаимно производство, търговия и пазарна информация;
  • обмен на добри практики, между малките и средни предприятия и предприемачи