Име  на проекта: Art Blossom – empowerment of young women by innovate and creative artistic flower production/ Art Blossom –повишаване на икономическата активност на млади жени чрез иновативно и творческо производство на цветя

Програма: Еразмус+

Ключова Дейност 205: Стратегически партньорства за подкрепа на иновации и обмен на добри практики в областта на младежта

Водещ Партньор: Sanat,Турция

Партньори: Италия, Република Северна Македония, Турция, България

Продължителност: 24 месеца (март 2019- март 2021)

Основната цел на проекта е да  подкрепи млади жени (до 35 години),  от четирите партньорски държави да придобият основни умения и ключови компетенции за култивиране на цветя – засаждане, разсаждане, отглеждане и аранжирането им в атрактивни вази и саксии, с цел насърчаване на заетостта им и социално-образователното и личностно развитие, както и активното им участие в социалния живот. В тази връзка, млади жени ще бъдат включени в проектни дейности като обучения, семинари за установяване на партньорства, за да се промотира ученето през целия живот и да се подобри качеството и ефективността на мобилността с учебна цел в регионите на проекта.