Име  на проекта: Форум за бизнес партньорство – България – Турция (BG2003/005-632.02.01-01)

Програма: ПРОГРАМА ФАР „ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ“

Website: http://yambiz.com/cbc/project.htm

Водеща организация: Ямболска търговско-промишлена палата

Партньори от Турция: Търговско-промишлените палати Одрин и Киркларели

Партньор от България:  Агенция за регионално развитие и инвестиции – Ямбол и Индустриална стопанска асоциация – Ямбол

Продължителност: 12 месеца (2005 -2006 )

Основната цел на проекта: подпомогне и ускоряване на процесите на интеграция на пограничните региони на Р. България и Р. Турция в ЕС, трансграничното сътрудничество и стабилност, чрез пряко гражданско участие и гражданска позиция по въпросите на евроинтеграцията.

Проектът цели да изследва състоянието, хода, нуждите, рисковете и бъдещото развитие на социално-икономически и обществени въпроси и проблеми на територията на България и Турция и по-конкретно в трансграничния регион на съседните области – Ямбол, Одрин и Киркларели, които съвпадат с обособ