Име  на проекта: Форум Европа-Ямбол – 2004

Програма:  РАБОТНА ПРОГРАМА 2004 на Министерство на външните работи, в изпълнение на Комуникационната стратегия на Правителството за присъединяване на България към ЕС

Website: http://yambiz.com/std/

Водеща организация:Ямболска търговско-промишлена палата

Партньори по проекта:Индустриална стопанска асоциация – Ямбол,  Агенция за регионално развитие и инвестиции-Ямбол . Център за образователни програми и социални инициативи

Продължителност: 2 месеца (октомври  2004 г. – Ноември 2004 г.)

Основна цел на проекта: широко информиране и експертно консултиране на група от експерти, специалисти и обществени дейци, работещи на ключови позиции в Ямболски регион, по общите изисквания, права и отговорности в процеса на разширяването на ЕС и предстоящото членство на България в него.