Име  на проекта: РЕГИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС – ЯМБОЛ 2003 (BG 0102-06-02.065)

Програма: : ФАР на ЕС-Икономическо и социално сближаване – „Социална интеграция“

Website: http://yambiz.com/si/

Водеща организация: Ямболска търговско-промишлена палата

Партньори по проекта:

Община Ямбол

Ромски самарянски съюз

Общинска организация на инвалидите – Ямбол

 Продължителност: 12 месеца (2003– 2004)

Основна цел на проекта: икономическата и социална интеграция на две големи групи от хора в неравностойно положение – роми и хора с увреждания от Ямболски регион, чрез стимулиране на предприемачеството и развитие на умения за стартиране и управление на собствен бизнес.

Конкретни цели:

  • да се въздейства на високата безработица сред посочените целеви групи в Ямболски регион, чрез разкриване на нови работни места, в резултат на самонаемане, стартиране или разширение на собствен бизнес и неговото успешно управление.
  • осигуряването на подходящи знания, умения и квалификация, необходими в процеса на стартиране и управление на собствен бизнес.
  • осигуряването на благоприятна информационна среда, в помощ и за развитие на предприемачеството, сред ромите и хората с увреждания.