Име  на проекта: ОБЩЕСТВЕНА РАМКА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОВЕДЕНИЕ (BG020 2.01-YI.4.05)

Програма: Развитие на гражданското общество 2002, Министерство на финансите

Website: http://yambiz.com/rgo/

Партньори по проекта:

Ямболска Търговско-промишлена палата,

Индустриална Стопанска Асоциация – Ямбол

Асоциирани партньори Община Ямбол, Община Тунджа, Община Стралджа, Община Елхово и Община Болярово, РС на КТ „Подкрепа“, РКС на КНСБ

Продължителност: 15 месеца (2004- 2006 )

Цели на проекта:

  • да се изгради и утвърди функционираща обществена рамка, която да направлява поведението в частния и обществения сектор
  • Стабилно работеща структура на социалния диалог в Ямболски регион.
  • Укрепнали и ефективно работещи пет съвета за тристранно сътрудничество /в общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово/,
  • Да се осигурят условията за пълноценно прилагане на българското и европейското законодателство, свързано със социалния диалог.

Конкретната цел на проекта е да се подготвят участниците в органите за тристранно сътрудничество, да се осигурят необходимите материални условия за работата им и да се формира позитивна обществена нагласа, относно ролята и функциите на органите на социалния диалог. Цел на проекта е също, в институционалната рамка на социалния диалог в региона, да се включат граждански организации и сдружения, като гарант за информиране и консултиране на обществеността, както и насърчаване участието на гражданите в социално-икономическите процеси, за постигане на социален консенсус по широк кръг от проблеми.