Име  на проекта: МЛАДЕЖКА БИЗНЕС ШКОЛА – ЯМБОЛ 2005 (BG020 2.01-YI.4.05)

Програма: Програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред младежите“

Website: http://yambiz.com/mz/projects.htm

Партньори по проекта: Ямболска търговско-промишлена палата и Индустриална стопанска асоциация – Ямбол

Подкрепящи организации и институции: Областна управа – Ямбол, Община Ямбол, Община Тунджа

Продължителност: 12 месеца (01.04 2005 г. – 10.06.2006 г.)

Основната цел на проекта: да формира добра адаптивност и предприемачество сред безработните младежи. Целевата група, която ще бъде обхваната, са хора в неравностойно положение на пазара на труда – безработни младежи и девойки от 24 до 29 години.