Име  на проекта: ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ -МОСТОВЕ ЗА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕНА СТОКИ В СЪЮЗА

Програма:  ФАР 2002 „Информационна и комуникационна програма, България-EUROPEAID/114711/D/SV/BG Представяне на евростандартите по браншове

Website: http://yambiz.com/std/

Водеща организация:Ямболска търговско-промишлена палата

Продължителност: 2 месеца (Май  2004 г. – Юни 2004 г.)

Основна цел на проекта: да повиши информираността на производители и търговци за стандартите на ЕС в един от основните браншове на бизнеса в България и Ямболския регион – добив и производство на хранителни масла и хранителни продукти, тяхното опаковане и търговия.Акцент в проекта е запознаване със стандартите на ЕС по отношение изискванията за качество и екологичност на стоките в този бранш, тяхната безопасност и здравословност, включително и в технологиите за производство и опаковане. Чрез проекта ще се представят основните документи, задаващи стандарти на ЕС, значението и последствията, инвестициите и сроковете за въвеждане, както и възможностите на Европейските фондове за финансиране на въвеждането им.