Програма: Програма ФАР 2005 „Развитие на гражданското общество“

Website: http://yambiz.com/rgo-yambol/

Водеща организация: ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Организация партньор: Сдружение ЕвроКлуб Жена

Продължителност: 12 месеца (2007 –2008)

Основната цел: развитие и подкрепа на гражданското общество в Област Ямбол, общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово, чрез включването на гражданите в управленския процес.

Специфичната цел на проекта е разработването на съвместни гражданско-управленски инициативи, с цел идентифициране нуждите на местно ниво, в областта на регионалното развитие, засилване на местния капацитет за включване на граждани в управленския процес, подготовка и управление на проекти, разработване на програми и стратегии по проблеми на социалната интеграция и местното развитие.

Конкретни задачи:

  • Да допринесе за по-добра взаимообвързаност между общинските планове за развитие (2007-2013) и Стратегията за развитие на Ямболска област, Регионалния план за развитие на Югоизточен район, Националната оперативна програма за регионално развитие и другите оперативни програми.
  • Да подобри, модернизира и хармонизира общинските правни рамки, като важни инструменти за стимулиране развитието на местната икономика.
  • Да изгради и укрепи капацитета на местните неправителствени организации и общински администрации.
  • Да създаде благоприятни условия за включване на гражданите в управленския процес.
  • Да предложи механизми за обратна връзка и консултации, за включване на гражданското общество в процесите по вземане на решения.