Име  на проекта: Your EU Vote/Вашият глас за Европа

Програма: Европейски Парламент, Главна Дирекция Комуникации

Website: http://www.euvotebg.com/

Водеща организация: Ямболска търговско-промишлена палата

Продължителност: 8 месеца (ноември 2018- юни 2019)

Основната цел на проекта е да осигури на гражданите непартийна и фактическа информация в периода до Европейските избори през 2019 г., които ще се проведат на 23-26 май 2019 г. във всички Европейски страни.

Проектът предвижда различни комуникационни дейности и продукти, които  имат за цел да стимулират дебатите и ангажираността в най-важния Европейския демократичен процес. Проектът ще стимулира участието на гражданите в изборите за Европейски парламент през 2019г. и ще подобри разбирането за настоящите и бъдещите политики на Европейския Съюз.