Име  на проекта: БИЗНЕС ИНИЦИАТИВИ ЯМБОЛ

Програма: „ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛЪК БИЗНЕС“-Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната Банка

Website: http://yambiz.com/pmb/

Продължителност: 12 месеца (2007-2008)

Целта на дейностите по проекта е да активизира пазара на труда, да насърчи разкриването на нови работни места, да окаже подкрепа на лица в неравностойно положение на пазара на труда чрез подпомагане на предприемчивите хора във всеки един от етапите по започване на собствен бизнес – от момента на възникване на бизнес идеята през планиране на дейността, процедурите по регистриране на фирма и реално започване на работа, както и стабилизиране на дейността й.