Име  на проекта: БИЗНЕС ИНИЦИАТИВИ – Ямбол 2003( BG 0102-06-02.065)

Програма: ФАР на ЕС – Икономическо и социално сближаване – проект „Инициативи на пазара на труда“

Website: http://yambiz.com/ipt/

Водеща организация:Ямболска търговско-промишлена палата

Партньор по проекта:Индустриална стопанска асоциация – Ямбол

 Продължителност: 9 месеца (Декември 2003 г. – Август 2004 г.)

Основна цел на проекта: да се въздейства на безработицата сред група хора в неравностойно положение на пазара на труда – безработни младежи и девойки до 29 години и жени от Ямболски регион, чрез стимулиране на предприемачеството и развитие на умения за стартиране и управление на собствен бизнес

Конкретни цели:

  • да се повиши нивото на частната инициатива, пригодността за заетост и адаптивността на работната сила, сред посочените целеви групи в Ямболски регион, чрез разкриване на нови работни места, в резултат на самонаемане, стартиране или разширение на собствен бизнес и неговото успешно управление.
  • осигуряването на подходящи знания, умения и квалификация, необходими в процеса на стартиране и управление на собствен бизнес.
  • осигуряването на благоприятна информационна среда, в помощ и за развитие на предприемачеството, особено сред безработните младежи и девойки до 29 години и жените.