На 20.03.2024, в град Ямбол, се проведе финална конференция, с над 50 участници, като част от изпълнението на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта. Конференцията бе открита от официалните представители на трите партньорски организации- г-жа Татяна Балъкчиева (ръководител проект и председател на Евроклуб Жена), г-н Станчо Ставрев (кмет на Община Тунджа) и г-н Стойчо Стойчев (председател на Ямболска търговско-промишлена палата). В събитието взе участие и д-р Борислав Ганчев- ръководител на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Проектът стартира в началото на 2023 и приключва в началото на април 2024. В рамките на своето изпълнение, той реализира поредица от дейности, като всички те имаха за цел да създадат знания и капацитет в определени представители на обществото ни, за да разпознават и реагират правилно, когато станат свидетели или жертви на домашно насилие или насилие по полов признак. Проектът съсредоточи усилията си за провеждане на широка информационна кампания на тази тези сред над 130 деца от ромската общност и над 120 техни родители-майки, които живеят и се обучават на територията на Община Тунджа. Ромската общност често има свои уникални културни и социални характеристики, които могат да повлияят на начина, по който се разбира и тълкува насилието в дома и общността. Именно затова проектът заложи на достъпни информационни срещи, но също така и на дейности за повишаване на капацитета на представителите от образователните институции, за да могат да разпознават и да предоставят адекватна социална подкрепа при наличие на каквито и да е форми на насилие сред учениците- на училище или в дома им.