Една от основните дейности по изпълнението на проекта „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, (NoCB005.2.23.056),е успешно завършена, а именно информация проучване, целящо идентифициране на нагласите и интересите на гражданите от двете страни на границата/ Ямбол,България- Сулоглу, Турция/, към основните религии, толерантност към религиозните ценности, интерес към обекти на културно-историческо наследство, традиции и обичаи, свързани с религиите и превръщането им в туристически атракции.

Проучването е проведено в периода април-май 2020г. За неговото изпълнение бяха изготвени методология и инструменти (въпросник) с подходящи въпроси, които събраха информация, подходяща за анализ и извеждане на ключова информация. В проучването взеха участие 153 представители на трансграничния регион от Ямбол, България и 150 от Сулоглу, Турция. Анализът успя да изведе теми и проблеми, които ще бъдат дискутирани и по които ще се работи и в последващите дейности в проекта, като международни обмени посещения. Анализът на изследването е достъпен на български и турски език.

Можете да намерите електронната версия на Анализа на български език ТУК.

Можете да намерите електронната версия на Анализа на турски език ТУК.