На 02.04.2024, в град Ямбол, се проведе финална пресконференция, като част от изпълнението на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта. На последното събитие, в рамките на проекта, участие взеха 30 представители на медии, заинтересовани страни, широка общественост.

Проектът стартира в началото на 2023 и приключва в 05.04.2024. В рамките на своето изпълнение, той реализира поредица от дейности, като всички те имаха за цел да създадат знания и капацитет в определени представители на обществото ни, за да разпознават и реагират правилно, когато станат свидетели или жертви на домашно насилие или насилие по полов признак.

В рамките на събитието бяха представени всички реализирани дейности по проекта, а именно:

  • Създаване на 3 наръчници/ръководства, имащи за цел повишаване на капацитета за превенция и борба срещу домашното насилие и насилието по полов признак
  • Информационна кампания сред 120 деца- ученици от ромски произход
  • Информационна кампания сред 100 жени от ромски произход
  • 30 специалисти, с подкрепящи професии, обучени да разпознават и предоставят подкрепа при идентифициране на домашно насилие, насилие по полов признак или всякакви форми сред децата на училище.
  • 17 деца от ромски произход, участвали в лагер-зелено училище, със специален акцент върху превенцията от насилие
  • Информационна кампания сред 30 работещи жени от ромски произход, относно превенция и повишаване на информираността за насилието на работното място
  • Функциониране на 4 SOS-кабинети, в 4 училища от Община Тунджа, които са предоставили психологическа подкрепа и подкрепа за личностно развитие на над 300 ученици и над 100 жени-родители, по-голямата част от тях от ромски произход.

Ромската общност често има свои уникални културни и социални характеристики, които могат да повлияят на начина, по който се разбира и тълкув