ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАНА „ЮНКЕР“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ЯМБОЛ

Ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България – Огнян Златев,  със съдействието на Ямболска търговско-промишлена палата, Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загора и Европейски информационен център Европа Директно – Велико Търново, представи пред местни и регионални медии, неправителствени организации и експерти от местни и държавни институции в град Ямбол, Плана за инвестиции за Европа (т.нар.План Юнкер). Срещата се проведе на 27 септември 2017 г. в гр. Ямбол. На  срещата бяха представени възможностите за финансиране на значими проекти в публичната сфера и частния сектор, като чрез медиите, тази информация да достигне лесно и разбираемо до широката общественост.
Събитието бе  специално насочено към медиите, за да бъде насърчена по-мащабна кампания за повишаване на обществената информираност, показваща какво по-конкретно прави и постига Европейският съюз чрез „Плана Юнкер” в различните региони на страните-членки. Пред участниците бяха представени действията на Комисията в контекста на политическите приоритети с фокус върху Плана за инвестиции, финансираните до момента проекти в България и на ниво ЕС.

Начало на дискусия за промените в обществения живот свързани с 10-годишното членство на България в ЕС, постави г-н Стойчо Стойчев, Председател на УС на ЯТПП, като направи анализ на промените в икономиката, свободното движение на хората и възможностите, които имат за живот и работа в ЕС.
Темата за предстоящото председателство на    ЕС от България, бе дискутирана от гостите и журналистите –  ползи за страната ни и  възможностите, които дава председателството на лесен и разбираем език.
С това събитие, се поставя началото на поредица от срещи, свързани с подготовка на България за Председателство на ЕС, заяви Димитър Иванов, областен управител на Ямболска област, който също приветства участниците в събитието.