В периода 13-16.11.2019, група от предприемачи, членове на ЯТПП, посетиха най-голямото земеделско изложение в Европа- Agritehnica 2019 в Хановер, Германия. Представителите на ЯТПП, бяха част от голяма бизнес делегация, включваща представители от Евроклуб Жена, Българя и Земеделската Борса в Одрин, Турция.

Посещението е част от изпълнението на проект „ Знанието е Сила“ (Nо TR2015/DG/01/A6-02/004) , финансиран по програмата Turkey-EU Business Dialogue на Европейския съюз). ЯТПП е партньор от България. Водещата организация по проекта  е Земеделската Борса в Одрин, Турция.

AGRITECHNICA е водещото световно изложение за селскостопанска техника. Тo се организира през две години от Германското земеделско дружество (DLG). Тази година Агритехника бе с фокус върху бъдещето на земеделието и най-вече глобалните климатични промени. В съпътстващата програма бяха представени най-новите тенденции в технологиите, които водят до по-малка и оптимизирана употреба на химически торове. Важен акцент бяха и новите техники на сеитба, с които да се намалят броя на обработките с цел по-ниска употреба на горива.

Международната бизнес делегация, посетиха и Търговско-промишлената палата в Хановер, за да представят проекта, по който работят и да обменят опит с цел  разнообразяване и повишаване качеството на услигите, които предоставят на своите членове.

Поредното събитие по  проект „ Знанието е Сила“ (Nо TR2015/DG/01/A6-02/004), предстои на 27.11.2019, когато ще се проведе пресконференция,която има за цел да представи реализацията на проекта до момента и постигнатите резултати и цели. Пресконференцията ще се проведе на 27.11.2019 от 11 часа в конферентната зала на ул. Д. Благоев 1, ет 1.  В пресконференцията, участие ще вземат и представители на Търговско борса Одрин, Турция.