В периода 21-23.02.2020, група от предприемачи, членове на ЯТПП посетиха най-голямото земеделско изложение в България- АГРА 2020 в Пловдив, България.

Представителите на ЯТПП, бяха част от голяма бизнес делегация, включваща представители от Евроклуб Жена, Българя и Земеделската Борса в Одрин, Турция.

Посещението е част от изпълнението на проект „ Знанието е Сила“ (Nо TR2015/DG/01/A6-02/004) , финансиран по програмата Turkey-EU Business Dialogue на Европейския съюз). ЯТПП е партньор от България. Водещата организация по проекта  е Земеделската Борса в Одрин, Турция.

АГРА 2020 е най-големият на Балканите форум за аграрен бизнес, вино, храни и оборудване. В изложението взеха участие над 650 компании от 30 държави, показвайки своите постижения, успешни практики и иновации, които им помагат да бъдат по-ефективни в съвременните пазарни условия.

Международната бизнес делегация, посети и Търговско-промишлената камара в Пловдив, за да представят проекта, по който работят и да обменят опит с цел  разнообразяване и повишаване качеството на услигите, които предоставят на своите членове и да подпомогнат развитието на международни бизнес отношения за предприемачите от България и Турция.