Двустранна търговска камара България – Румъния (BCCBR) проведе в Ямбол събитие, част от национална поредица под името „ Как да бъдем успешни на румънския паза“. Срещата беше организирана съвместно с Ямболска търговско-промишлена палата и Община Ямбол. Тя събра над 30 представители на различни бизнеси от региона на Ямбол, с интерес за развиване на търговски отношения с Румъния.

Основни лектори на форума бяха г-н Радо Молдован, търговски аташе в Посолството на Румъния, в Република България и г-н Драгомир Дору, председател на двустранната търговска камара България Румъния, а председателя на Ямболската търговско-промишлена палата – г-н Стойчо Стойчев, представи състоянието на съществуващите вече бизнес отношения на фирмите от региона на Ямбол и Румънски партньори.

Аудиторията бе запозната с последните икономически данни за търговските взаимоотношения между двете съседни държави, със силните икономически сектори и региони от Румъния. Очерта бе и пътя за нови бизнес партньорства и взаимодействия. BCCBR има за цел да подпомага и насърчава търговията между компании от различни сектори на икономиката, опериращи на румънския и българския пазар, както и да създава общи пакети от допълващи услуги и продукти за компании от региона. Камарата насърчава бизнес интересите на компании, които искат да стартират или доразвиват своя бизнес в България или Румъния.

Двустранна търговска камара България – Румъния ще проведе общо 8 бизнес срещи в различни региони на България, за да представи информация за румънския пазар, общата икономическа ситуация и възможностите, които се откриват пред компаниите от България.