Екипът на Ямболска търговско-промишлена палата участва в 4-та партньорска среща по проекта „PackLess“ в Билефелд,Германия, в периода 27-29.06.2024. Домакин на срещата бе водещия партньор по проекта, а именно университета FHM ( Fachhochschule des Mittelstands – Campus Bielefeld).

Проектът PackLess е инициатива, финансирана от програмата Eramus +, която подкрепя внедряването на опаковки с нулеви отпадъци. Проектът следва пряко Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 20.12.1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки, която определя мерки, насочени към предотвратяване на производството на отпадъци от опаковки и като допълнителни основни принципи, повторна употреба на опаковки, рециклиране и други форми на оползотворяване на отпадъци от опаковки за намаляване на крайното количество на отпадъци, за да се допринесе за прехода към кръгова икономика.

Партньорството започна работа по създаването на пореден интелектуален труд по проекта, а имено –  Насоки за устойчиво опаковане – цялостен ресурс, насочен, както към собствениците на МСП, така и към преподаватели от центрове за професионално обучение. Тези насоки ще осигурят на бизнеса и преподавателите, важни знания и учебни програми за устойчивото опаковане, насърчавайки екологични практики и нови знания.

В процес на завършване е и дигиталната обучителна платформа, която има за цел да повиши знанията и усведомеността на представителите на малки и средни предприятия относно необходимостта от въвеждане на опаковки, които да отговарят на изискванията на ЕС, влизащи от 2025 г. Платформата е вече готова на английски език. Платформата се очаква да функционира и на български, полски и немски, в края на 2024.

Платформата на английски език, може да намерите тук: https://packless.eu/elementor-1720/#