Ямболска търговко-промишлена палата, България, в партньорство с  Център за подпомагане на инвестициите, Армения изпълняват проект „WINEBIZZ- насърчаване на търговските взаимоотношения и сътрудничество в лозаро-винарския сектор между български и арменски фирми и бизнес подпомагащи организации” (ENI/2019/411-865 – EU4BCC, ID1002), с подкрепата на проект EU4Business: Connecting Companies (ENI/2019/411-865 – EU4BCC), който се управлява от EUROCHAMBRES и се финансира по инициативата EU4Business на Европейския съюз.

Проектът има за цел да улесни търговията между Европейския съюз и страните от Източното партньорство, в лозаро-винарския сектор, да подобри конкурентоспособността на сектора и да даде възможност за установяване на партньорства между Българския и Арменския бизнес от лозаро-винарската индустрия.

Във връзка с темата на проекта, бяха създадени два много полезни обучителни наръчника:

  • Наръчник „Винен Маркетинг“-представя полезна информация и насоки в областта на маркетинга на вино – добри практики и напътствия как фирмите от винения бранш да достигнат до най-подходящите клиенти. Наръчникът е изготвен на английски, български и арменски език.Може да го намерите тук:

Наръчник „Винен Маркетинг“ на Български език

Наръчник „Винен Маркетинг“ на Арменски език

Наръчник „Винен Маркетинг“ на Английски език

В офисите на двата партньора по проекта: Ямболска-търговско промишлена палата ( България, Ямбол 8600, Г.С.Раковски 1) и Център за подпомагане на инвестициите- Enteprise Armenia (Армения, Ереван 0010, ул. 5A Mhermkrtchyan) може да намерите и отпечатани екземпляри на националните езици.

  • Ръководство „Как да продаваме вино в Европейския Съюз“ – представящо информация относно насоки за съответствие с енологичните изисквания на Европейския Съюз и добри примери, етикетиране и представяне, изисквания за безопасност. Ръководството е подготвено на английски и арменски език. Може да го намерите тук:

Ръководство „Как да продаваме вино в Европейския Съюз“ на английски език

Ръководство „Как да продаваме вино в Европейския Съюз“ на арменски език

В офисът на партньора от Армения – Център за подпомагане на инвестициите- Enteprise Armenia (Армения, Ереван 0010, ул. 5A Mhermkrtchyan) може да намерите и отпечатани екземпляри Ръководството на арменски език.

Съдържанието на това прессъобщение представлява само мнението на Ямболската търговскопромишлена палата и е тяхна единствена отговорност. Не може да се счита, че то отразява възгледите на който и да е орган на Европейския съюз. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа.