ПОКАНА ОТ ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА КЪМ НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ПАРТНЬОРИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЪПРОВОЖДА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА НЕГОВО ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, 28-29 АПРИЛ 2022 Г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) информира, че в периода 28 – 29 април 2022 г. президентът на Република България г-н Румен Радев ще осъществи официално посещение в Кралство Испания. В рамките на визитата той ще бъде придружен от представители на българския бизнес, като е договорено провеждането на бизнес форум с двустранни срещи между деловите среди от двете държави.

ИАНМСП сформира бизнес делегация с представители на работодателските организации и бизнес компании от сектори от взаимен интерес – ИКТ, високи технологии в областта на интелигентните градове и райони, интелигентно земеделие, електроника, автомобилостроене и железопътен сектор, хранително-вкусова промишленост, текстил, енергетика, ВЕИ и зелени технологии, зелени проекти и управление на отпадъците, отбранителна индустрия и др.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП. Пътуването ще се осъществи с чартърен полет на Авиоотряд 28, като всички разходи, свързани с хотелското настаняване, вътрешен транспорт, застраховка и дневни на командированите лица са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.

Участието в състава на бизнес делегацията е ограничено, съобщават от Българска търговско-промишлена палата. Желаещите да се включат в състава на делегацията компании е необходимо да се регистрират на следния линк https://forms.gle/hUBNr8C29zmrghCCA, не по-късно от 20.04.2022 г. и да потвърдят на e-mail: g.dimitrova@bcci.bg.