Ямболската търговко-промишлена палата, България изпълнява проектът „WINEBIZZ- насърчаване на търговските взаимоотношения и сътрудничество в лозаро-винарския сектор между български и арменски фирми и бизнес подпомагащи организации” в партньорство с  Център за подпомагане на инвестициите, Армения.

Проектът има за цел да увеличи капацитета на производителите на вино и представителите на свързаните с виното индустрии и техните бизнес подкрепящи организации, за установяване на трансгранични търговски връзки и модернизиране на сектора на винената индустрия в Армения и България, чрез предоставяне на възможности за обучение, обмен на знания и опит, развитие и използване на иновативни цифрови инструменти.

Проектът се реализира с подкрепата на проект EU4Business: Connecting Companies (ENI/2019/411-865 – EU4BCC), който се управлява от EUROCHAMBRES и се финансира по инициативата EU4Business на Европейския съюз.

Проектът предвижда поредица от събития, които имат за цел да осигурят взаимодействие, обмен на знания и информация, организирани учебни посещения, организирано посещение за фирми на изложението в областта на виното в България и организирано обучение за бизнес подкрепящи организации в България.

Ямболската търговско-промишлена палата кани представители на организации за подпомагане на бизнеса /секторни организации и представители на производители, износители и търговци на вино, които имат интерес да бъдат част от дейностите по проекта, да попълнят заявление за участие. Заявленията се изпращат онлайн (на имейл: yccibg@gmail.com) или се доставят на ръка/ по пощата/куриер на адреса на Ямболска ТПП (България, Ямбол 8600, ул. Раковски 1). Окончателният списък на бенефициентите ще бъде завършен, когато се достигне квотата от 8 места (4 за МСП и 4 за бизнесподпомагащи организации): първи кандидатствал, първи включен. Крайният срок за получаване на заявленията е 18.01.2022 г., 17.00 часа.

Проектът предвижда определени разходи за избраните 8 бенефициенти да бъдат покрити от бюджета на проекта при изпълнение на дейностите. Тази информация ще бъде предоставена допълнително при изготвяне на дневния ред на конкретното събитие.

Моля, имайте предвид, че представителите на МСП, които покрива следните критерии, ще има предимства при финализиране на списъка с бенефициенти:

– МСП от селските райони

– МСП, ръководени от жени

– МСП, чийто собственик е под 35 години

Моля, имайте предвид, че представителите на бинесподкрепящите организации, които покрива следните критерии, ще има предимства при финализиране на списъка с бенефициенти:

организации в селските райони

– организации, ръководени от жени (или ръководство от най-високо ниво)

Тук можете да намерите предварителен график на дейностите по проекта.