Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на икономиката на Република Турция, се организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача и една фирма-организатор на изложения. Целта на тези мисии е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на следните търговски мисии:
1.    Име на изложението/ търговската мисия: SOLAREX Istanbul – 11-то международно изложение за слънчева енергия и технологии: http://www.solarexistanbul.com/
Град: Истанбул
Дати на изложението: 5-7 април 2018
Сектор Слънчева енергия и технологии
Дати на търговската мисия 04 Apr: Arrival, 05 Apr: B2Bs and Briefing, 06 Apr: Visit to the Fair, 07 Apr: Departure
Краен срок за заявка на участие 23 март 2018 г.
Допустими кандидати:  Фирми

2.    Име на изложението/ търговската мисия: Automechanika Istanbul
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com
Град: Истанбул
Дати на изложението: 5-8 април  2018
Сектор Автомобили, авто части и сервизи, транспорт, складиране, логистика
Дати на търговската мисия 4 April: Arrival, 5 April: B2Bs and Briefing, 6 April:Visit to Fair, 7 April: Departure
Краен срок за заявка на участие 22 март 2018 г.
Допустими кандидати:  Фирми

3.    Име на изложението/ търговската мисия: 16-то строително изложение Бурса
http://bursainsaatfuari.com/
Град: Бурса
Дати на изложението: 11-15 април 2018
Сектор Строителство, строителни материали, инсталация, отопление, охлаждане, вентилация, природен газ и технологии
Дати на търговската мисия 10 Apr: Arrival,  11 Apr:Visit to Fair ,  12 Apr: B2Bs and Briefing, 13 Apr: Departure
Краен срок за заявка на участие 30 март 2018 г.
Допустими кандидати:  Фирми

4.    Име на изложението/ търговската мисия: Beauty Eurasia 2018 – 14-то изложение за козметика, красота и фризьорство http://beautyeurasia.com/en
Град: Истанбул
Дати на изложението:  12-14 април 2018
Сектор Козметика
Дати на търговската мисия 11 Apr: Arrival,  12 Apr: B2Bs and Briefing,  13 Apr: Visit to Fair, 14 Apr: Departure
Краен срок за заявка на участие 28 март 2018 г.
Допустими кандидати:  Фирми

5.    Име на изложението/ търговската мисия: IDEX 2018 – 15-то изложение за дентално оборудване и материали
http://cnridex.com/index.aspx?ln=2
Град: Истанбул
Дати на изложението: 12-15 април 2018
Сектор Дентално оборудване и материали
Дати на търговската мисия 11 Apr: Arrival,  12 Apr: B2Bs and Briefing,  13 Apr: Visit to Fair, 14 Apr: Departure
Краен срок за заявка на участие 30 март 2018 г.
Допустими кандидати:  Фирми

6.    Име на изложението/ търговската мисия: ITM 2018 – 34-то международно изложение за текстилни машини
http://www.itmexhibition.com/en2018/
Град: Истанбул
Дати на изложението: 14-17 април  2018
Сектор Текстилни машини
Дати на търговската мисия 13 Apr: Arrival,  14 Apr: B2Bs and Briefing, 15 Apr :Visit to Fair, 16 Apr: Departure
Краен срок за заявка на участие 30 март 2017 г.
Допустими кандидати:  Фирми

Разходите по настаняването, включително и закуската, на одобрените за участие български фирми се поемат от  Министерството на икономиката на Република Турция. Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички в общи линии включва брифинг, двустранни срещи и посещение на изложението.
Фирмите желаещи да участват в търговските мисии следва да попълнят  регистрационен формуляр за участие. Този формуляр трябва бъде изпратен на електронната поща на Търговската секция на Посолството на Република Турция, sofya@ekonomi.gov.tr, най-късно до обявения краен срок за заявка на участие.