ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩА В БУРГАС ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЦЕДУРА „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Управляващият орган на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, организира среща със заинтересованите страни, в Бургас на 15 март / четвъртък/ от 13.00 часа в Бургаския Свободен Университет, във връзка с подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”. В събитията ще участват и представители на Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Процедурата „Изграждане на регионални научни центрове”, предвижда партньорство между научните организации, местния бизнес и местните власти, като важно условие за успешното изпълнение на проектните дейности и устойчивостта на изпълняваните проекти.

Целта е да се подобри капацитета за икономическо развитие на регионите чрез предоставяне на по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в научноизследователска инфраструктура и приложни изследвания с ефект върху повишаване на степента на технологична комерсиализация.